Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je takav ugovor kojim se jedna ugovorna strana (izvođač) obavezuje da će obaviti određeni posao, dok se druga ugovorna strana (naručilac) obavezuje da za to plati naknadu. On se najčešće zaključuje radi izrade ili popravke neke stvari ili radi izvršenja nekog fizičkog ili intelektualnog rada.

Ugovor je zaključen kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementi ugovora, a to su predmet ugovora i naknada. Po našem pravu za ovaj ugovor nije bitna forma, tako da se on može zaključiti i usmeno.

Ugovor o djelu je regulisan „Zakonom o obligacionim odnosima“, a na njega se osim opšteg dijela zakona (čl. 1. – 453.) odnose odredbe koje regulišu ovaj ugovor (čl. 600. – 629.).

U nastavku možete pogledati i preuzeti primjer ovog ugovora, koji se nalazi u pdf formatu:

Ugovor o djelu – primjer