Razvod braka

Razvod braka

26. Jula 2019. Legalist tim 0

Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. U našem zakonodavstvu postoji više načina prestanka braka, koje je naš zakonodavac regulisao odredbama imperativne prirode. […]

Instituti neposredne demokratije

Instituti neposredne demokratije

30. Aprila 2019. Legalist tim 0

Hasanović Benjamin – Instituti neposredne demokratije Sadržaj: Uvod Historijski prikaz razvoja instituta neposredne demokratije2.1. Švicarska Konfederacija2.2. Ujedinjeno Kraljevstvo2.3. Savezna Republika Njemačka2.4. Francuska Republika2.5. Disolucija Jugoslavije […]

Legalist

Novi propisi

19. Jula 2016. Legalist tim 3

Baze propisa BiH, FBiH i RS su ažurirane sa novim propisima koje možete pronaći na sljedećim linkovima: Zakon o radu RS (“Službeni glasnik Republike Srpske […]