Pravosuđe u BiH

Na ovoj stranici “Pravosuđe u BiH” portala Legalist.ba možete pronaći kratki pregled organizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini i linkove na najvažnije institucije.

Organizacija pravosuđa u BiH

  • Sudski sistem Bosne i Hercegovine
  • Institucija tužilaštva
  • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

 

Sudski sistem Bosne i Hercegovine

Sudski sistem Bosne i Hercegovine čine:

 

Institucija tužilaštva

U Bosni i Hercegovini institucija tužilaštva je organizovana na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, a sastoji se od:

  • Tužilaštva BiH,
  • Federalnog tužilaštva FBiH i deset kantonalnih tužilaštava na nivou FBiH,
  • Tužilaštva RS i okružnih tužilaštava, te
  • Tužilaštvo Distrikta na nivou Brčko distrikta BiH.

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

VSTV kao nezavisno i samostalno tijelo ima zadatak osigurati nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe u cijeloj Bosni i Hercegovini i sastoji se od 15 članova.