Baza propisa

Baza propisa je dio portala Legalist.ba gdje možete pronaći po abecednom redu poredane propise Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te propise kantona.
Cilj ovog portala je da objedini sve propise, koji se nalaze rasuti na internetu, na jednom mjestu. Također cilj nam je ponudi i neslužbene prečišćene tekstove najvažnijih i najčešće korištenih propisa, za koje ne postoji službena prečišćena verzija.
Svi tekstovi su objavljeni u dobroj vjeri, smatrajući ih u trenutku objavljivanja ispravnim prečišćenim verzijama zakonskih tekstova. Ali, autori i Legalist.ba ne jamče da su objavljene verzije prečišćenih tekstova propisa pravno valjane, trenutno važeće ili pravodobno dopunjene i mijenjane. Stoga, Legalist.ba ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i korištenja sadražaja sa ove stranice.