Korona zakona

5. Juna 2020. Legalist tim 0

Dana 07.05.2020. godine u Službenim novinama FBiH broj 22/20 objavljen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ili poznat kao Korona zakon. Pored navedenog u […]

Planiranje

Planiranje – 1. Dio

7. Decembra 2019. Legalist tim 0

Haris Babić – Planiranje – 1. Dio, Definicija, uloga i važnost Planiranje se može definisati na razne načine, kroz razne prizme i iz mnogo uglova, […]

Uredba o uređenju gradilišta

25. Novembra 2019. Legalist tim 0

Baza propisa FBiH je ažurirana sa prečišćenim tekstom Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju FBiH. Ova Uredba o uređenju […]