O nama

Legalist.ba je bosanskohercegovački pravni internet magazin edukativnog i informativnog karaktera. Napravljen prije svega da bi pružio osnovne informacije o pravu i pravosuđu Bosne i Hercegovine kako ljudima koji nisu školovani pravnici, tako i studentima prava i diplomiranim pravnicima. Osim pružanja osnovnih informacija legalist.ba je tu i radi diskusije o kompleksnim pravnim tema, radi usavršavanja i povezivanja pravnika.

Ovaj pravni portal funkcioniše na volonterskom nivou, tako da ne postoji nikakav vid naknada i drugih materijalnih koristi. Sve informacije i dokumenti koje se nalaze na ovoj stranici su u vlasništvu njihovih autora i portala Legalist.ba.

Sve informacije dostupne na stranici objavljene su u dobroj vjeri i u trenutku objavljivanja smatraju se valjanim. Svi korisnici i posjetitelji imaju pravo besplatno služiti sadržajem stranice. Autori i Legalist.ba ne jamče za istinitost i tačnost podataka koji se nalazi u tekstovima objavljenim na stranici. Stoga, Legalist.ba i autori ne odgovaraju ni za kakvu moguću štetu ili druge posljedice ukoliko nastupe preuzimanjem i korištenjem sadražaja sa ovog portala. Ovaj portal ne pruža pravnu pomoć, te ako imate ozbiljan pravni problem potražite pomoć stručnih lica.

Za bilo koje javno objavljivanje i preuzimanje sadržaja sa ove stranice, potrebno je odobrenje uredništva i autora samih tekstova. Ako želite stupiti u kontakt sa uredništvom stranice to možete učiniti putem našeg maila info@legalist.ba

O pojmu legalist: Prema nekim podacima riječ legalist je prvi put upotrebljena 1646. godine, a predstavlja sinonim za riječ advokat. Odnosno legalist je ona osoba koja posmatra stvari sa pravne tačke gledišta, stavlja naglasak na pravna načela ili na formalnu strukturu državnih institucija.