Propisi Bosne i Hercegovine

Propisi Bosne i Hercegovine je dio portala Legalist.ba gdje možete pronaći najznačajnije propise Bosne i Hercegovine.
Svi tekstovi su objavljeni u dobroj vjeri, smatrajući ih u trenutku objavljivanja ispravnim prečišćenim verzijama zakonskih tekstova. Ali, autori i Legalist.ba ne jamče da su objavljene verzije prečišćenih tekstova propisa pravno valjane, trenutno važeće ili pravodobno dopunjene i mijenjane. Stoga, Legalist.ba ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i korištenja sadražaja sa ove stranice.

Naziv propisa

  USTAVNO PRAVO

  UPRAVNO PRAVO

  RADNO PRAVO

  GRAĐANSKO PRAVO
  PROCESNO PRAVO

  MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

  PRIVREDNO PRAVO

  POTROŠAČKO PRAVO

  PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

  FINANSIJSKO PRAVO

  KRIVIČNO PRAVO

  PREKRŠAJNO PRAVO

  PRAVOSUDNI ISPIT