Propisi Bosne i Hercegovine

Propisi Bosne i Hercegovine je dio portala Legalist.ba gdje možete pronaći najznačajnije propise Bosne i Hercegovine.
Svi tekstovi su objavljeni u dobroj vjeri, smatrajući ih u trenutku objavljivanja ispravnim prečišćenim verzijama zakonskih tekstova. Ali, autori i Legalist.ba ne jamče da su objavljene verzije prečišćenih tekstova propisa pravno valjane, trenutno važeće ili pravodobno dopunjene i mijenjane. Stoga, Legalist.ba ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i korištenja sadražaja sa ove stranice.

Naziv propisa

USTAVNO PRAVO

UPRAVNO PRAVO

RADNO PRAVO

GRAĐANSKO PRAVO
PROCESNO PRAVO

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

PRIVREDNO PRAVO

POTROŠAČKO PRAVO

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

FINANSIJSKO PRAVO

KRIVIČNO PRAVO

PREKRŠAJNO PRAVO

PRAVOSUDNI ISPIT