Odluka Ustavnog suda BiH U 6/19 i Presuda Ustavnog suda FBiH U-64/17

Ustavni sud FBiH

Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 6/19 od dana 04.10.2019. godine

Odluka Ustavnog suda BiH o Zakonu o visini stope zatezne kamate u predmetu U 6/19 donijeta je dana 04.10.2019. godine. Odluka utvrđuje da odredbe člana 2. stav (2) i (3) Zakonu o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja nisu u saglasnosti sa Ustavnom BiH i Protokolom 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Naveden odredbe zakona prestaju da važu 02.11.2019. godine.

Ustavni sud BiH je također utvrdio da je  član 4. navedenog zakona u skladu Ustavom BiH i Protokolom 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Na ovom linku možete pronaći Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja. Ova odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH, br. 73/19 dana 01.11.2019. godine.

Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U-64/17 od dana 23.10.2018. godine

Presuda Ustavnog suda FBiH u predmetu U-64/17 donijeta je dana 23.10.2018. godine. Navedenom presudom utvrđeno je da odredbe člana 63. stav 1. u dijelu koji glasi: “i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta”, člana 63. stav 2. u dijelu koji glasi: “i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta”, člana 63. stav 3. u dijelu koji glasi: “i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta (rente)”, član 73., 74. i 75. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ova presuda je objavljena u Službenim novinama FBiH, br. 94/18 dana 23.11.2018. godine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.