Korona zakona

5. Juna 2020. Legalist tim 0

Dana 07.05.2020. godine u Službenim novinama FBiH broj 22/20 objavljen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ili poznat kao Korona zakon. Pored navedenog u […]

Uredba o uređenju gradilišta

25. Novembra 2019. Legalist tim 0

Baza propisa FBiH je ažurirana sa prečišćenim tekstom Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju FBiH. Ova Uredba o uređenju […]

ugovor

Ugovorni imovinski režim

29. Jula 2019. Legalist tim 0

Imovinski odnosi bračnih partnera odnose se na imovinu bračnih partnera (bračna stečevina i posebna imovina) i na njihovu odgovornost za dugove prema trećim osobama. Porodični […]

Razvod braka

Razvod braka

26. Jula 2019. Legalist tim 0

Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. U našem zakonodavstvu postoji više načina prestanka braka, koje je naš zakonodavac regulisao odredbama imperativne prirode. […]