Zakon o visini stope zatezne kamate

U Službenim novinama Federacije BiH, br. 18/20 objavljen je novi Zakon o visini stope zatezne kamate. Ovim zakonom propisuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate za dužničko-povjerilačke odnose u slučaju kada dužnik kasni sa ispunjavanjem novčane obaveze. Odredbe ovog zakona primjenjuju se u svim slučajevima u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.

Ovim zakonom je propisano da dužnik koji zakasni sa ispunjavanjem novčane obaveze duguje osim glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi 10% godišnje. Zakon također propisuje da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Propisano je da za period kraći od godinu dana primjenjuje se konformni način obračuna zatezne kamate. Obračun zatezne kamate prema pravomoćnim sudskim rješenjima vrše komercijalne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije.

Na zakašnjenje nastalo do dana stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunat će se na način propisan starim Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S). Na zakašnjenje koje nastane poslije stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunava se u skladu sa ovim zakonom.

Zatezna kamata na neizmirena dugovanja u skladu sa starim Zakonom o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04, 29/05, 48/11 i 73/19-O.U.S.) do dana stupanja na snagu ovog zakona obračunava se prema odredbama starog Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04, 29/05, 48/11 i 73/19-O.U.S.), a nakon stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunava se u skladu sa ovim zakonom.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti:

2 Comments

  1. Poštovani,
    Ukoliko otvorite tekt Zakona na ponuđenom linku možete pronaći sve članove Zakona o visini stope zatezne kamate uključujući i član 2.
    Lijep pozdrav,
    Legalist.ba tim

  2. Nedostaje vam vrlo bitan član Zakona o visini stope zatezne kamate, a to je član 2, koji propisuje da se odredbe ovog zakona primjenjuju u svim slučajevima…

Leave a Reply

Your email address will not be published.