Korona zakona

5. Juna 2020. Legalist tim 0

Dana 07.05.2020. godine u Službenim novinama FBiH broj 22/20 objavljen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ili poznat kao Korona zakon. Pored navedenog u […]

Uredba o uređenju gradilišta

25. Novembra 2019. Legalist tim 0

Baza propisa FBiH je ažurirana sa prečišćenim tekstom Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju FBiH. Ova Uredba o uređenju […]

Legalist

Novi propisi

19. Jula 2016. Legalist tim 3

Baze propisa BiH, FBiH i RS su ažurirane sa novim propisima koje možete pronaći na sljedećim linkovima: Zakon o radu RS (“Službeni glasnik Republike Srpske […]