Novi propisi Republike Srpske

Legalist

Novi propisi Republike Srpske su dodani u Bazu propisa, i to prečišćeni tekst Zakona o nasljeđivanju, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o pravosudnom ispitu u RS i Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća. Pored navedenih dodani su i novi zakoni, i to: Zakon o ličnom imenu, Zakon o likvidacionom postupku i Zakon o zaštiti od požara.

Zakonom o ličnom imenu uređuje se pojam, način određivanja, korišćenja i promjene ličnog imena državljana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Zakonom o likvidacionom postupku se uređuje likvidacioni postupak koji se sprovodi nad poslovnim subjektom pred nadležnim sudom u Republici Srpskoj.

Zakonom o nasljeđivanju uređuje se pitanje nasljeđivanja u Republici Srpskoj, krug zakonskih nasljednika, nasljeđivanje po osnovu testamenta, pitanje nasljedno-pravnih ugovora, trenutak prelaska zaostavštine na nasljednike i druga pitanja koja se tiču prava nasljeđivanja.

Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju uređuje se djelatnost osnovnog vaspitanja i obrazovanja kao dio jedinstvenog vaspitno-obrazovnog sistema Republike Srpske. Također uređuje osnivanje i prestanak rada ustanova osnovnog vaspitanja i obrazovanja, prava, obaveze, dužnosti i odgovornosti učenika, roditelja i zaposlenih u školi, nastavni planovi i programi, upravljanje i rukovođenje školom, obezbjeđivanje sredstava, vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada, nadzor nad radom škole, priznavanje svjedočanstava, te evidencija i javne isprave.

Zakonom o pravosudnom ispitu uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj.

Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća uređuju se načela, principi i subjekti koji pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća. Također uređuje donošenje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, kao i druga pitanja od značaja za njihov razvoj.

Zakonim o zaštiti od požara uređuje se sistem zaštite od požara, prava i obaveze privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica kao subjekata zaštite od požara. Također uređuje mjere zaštite od požara, planiranje i organizovanje zaštite od požara, organizacija vatrogasno-spasilačke službe, gašenje požara i slično.

Navedene zakone možete pronaći na sljedećim linkovima:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.