Novi zakoni u bazi propisa

Baze propisa Bosne i Hercegovine, FBiH i RS su osvježene sa prečišćenim verzijama sljedećih zakona:

dok su u sljedećim zakonima ubačene posljenje izmjene i dopune:

Zakon o mjenici FBiH uređuje sadržaj i formu mjenice, te način poslovanja mjenicom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Mjenica, u smislu
ovog zakona, predstavlja sredstvo plaćanja i instrument osiguranja plaćanja.

Zakon o igrama na srecu BiH uređuju uvjete, način i subjekte priređivanja igara na sreću, vrste igara na sreću, osnovna načela pravila i raspoređivanja prihoda od igara na sreću, osnivanje, pravni položaj, upravljanje i rukovođenje Lutrijom Bosne i Hercegovine, naknadu za priređivanje igara na sreću, nadzor, kazne za prekršaje i druga pitanja od značaja za igre na sreću u Federaciji Bosne i Hercegovine. Priređivanje igara na sreću na teritoriji Federacije se realizuje putem Lutrije BiH i pravnih lica registrovanih za privređivanje igara na sreću.

Zakonom o PIO FBIH uređuje se sticanje, ostvarivanje i prestanak prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ko se smatra osiguranikom, penzijski staž, osiguravanje sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje i druga pitanja u vezi s penzijskim i invalidskim osiguranjem. Po ovom zakonu obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem osiguranicima se osiguravaju prava za slučaj invalidnosti, smrti, starosti i fizičke onesposobljenosti. Na dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje mogu se osigurati lica koja nisu obavezno osigurana.

Zakonom o porezu na dohodak FBiH propisuje se način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.