Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

Legalist

U Službenim novinama FBiH br. 63/14 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Stoga Legalist.ba objavljuje prečišćeni tekst Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH („Službene novine FBiH“, brojevi: 27/05, 68/05, 43/09, 63/14).

Ovim se Zakonom uređuju pravila izvanparničnog postupka na temelju kojih mjerodavni registarski sud postupa i odlučuje o upisu u sudski registar poslovnih subjekata u FBiH. U registar se upisuje osnivanje, povezivanje i prestanak subjekta upisa, sve statusne promjene kao i drugi utvrđeni podaci ovim zakonom.

Pored navedenog Legalist.ba je dodao i Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 24/05)

Ovim Zakonom uređuje se osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, ostala obavezna osiguranja od odgovornosti, obrazovanje i ovlaštenja Zaštitnog fonda FBiH i prekršajne kazne za lica koja postupaju suprotno odredbama ovog Zakona u FBiH. Svako lice koje ima u posjedu ili vlasništvu vozilo obavezno je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete.

Baza propisa osvježena je sa prečišćenim tekstom Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 76/06, 100/08, 32/10)

Ovim Zakonom utvrđuje se pojam klasifikacije djelatnosti, značaj, cilj i primjena zakona, te donošenje Odluke o klasifikaciji djelatnosti u BiH.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.