Novi Zakon o privrednim društvima i Zakon o radu FBiH

Legalist

Baza propisa je ažurirana sa novim Zakonom o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), i sa novim Zakonom o radu FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 62/15).

Zakon o privrednim društvima uređuje osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružanja usluga na tržištu radi sticanja dobiti. Društvo mogu osnovati i domaća i strana fizička i pravna lica ako zakonom nije drugačije određeno.

Zakonom o radu uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.