Novi zakoni i dopune baze propisa

Legalist

U bazu propisa Bosne i Hercegovine dodani su novi zakoni:

Zakon o zaštiti potrošača u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/06)

Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini uređuje odnose između potrošača, proizvođača i trgovaca na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH – neslužbeni prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12)

Ovim zakonom uređuje se pravni status državnih službenika u ministarstvima, samostalnim upravnim organizacijama i upravnim organizacijama u sastavu ministarstava, kao i drugim institucijama Bosne i Hercegovine utemeljenim posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje upravnih poslova.

Zakon o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14)

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, nadležnost, financiranje, pravosudna uprava i druga pitanja od značenja za ustroj i funkcioniranje sudova.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.