ugovor

Ugovorni imovinski režim

29. Jula 2019. Legalist tim 0

Imovinski odnosi bračnih partnera odnose se na imovinu bračnih partnera (bračna stečevina i posebna imovina) i na njihovu odgovornost za dugove prema trećim osobama. Porodični […]

Razvod braka

Razvod braka

26. Jula 2019. Legalist tim 0

Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. U našem zakonodavstvu postoji više načina prestanka braka, koje je naš zakonodavac regulisao odredbama imperativne prirode. […]