Presuda Ustavnog suda FBiH o notarima

Ustavni sud FBiH

Presuda Ustavnog suda FBiH o notarima, u predmetu U-22/16, proglasila je neustavnim odredbe pet federalnih zakona. Riječ je o odredbama koje propisuju da se za određene pravne poslove mora imati notarski obrađena isprava. Presuda Ustavnog suda FBiH o notarima je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 32/19 dana 15.5.2019. godine.

Ovdje možete pronaći Presudu u predmetu U-22/16 i Izdvojeno mišljenje.

Neustavne odredbe

Ovom presudom utvrđeno je da sljedeće odredbe nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine:

  • član 29. tačka 2) u dijelu koji glasi: „notarski obrađen“ i tačka 3) u dijelu koji glasi: „notarski utvrđen“ i član 36. stav (1) u dijelu koji glasi: „notarski obrađene“ Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • član 53. stav (2) u cjelini i stav (3) u dijelu koji glasi: „u kojem slučaju ta isprava mora biti notarski obrađena“, član 82. stav (2), član 147. stav (5), član 190. stav (1) u dijelu koji glasi: „u formi notarski obrađene isprave“, član 278. stav (2) u dijelu koji glasi: „mora biti u obliku notarski obrađene isprave i“ i član 305. stav (2) Zakona o stvarnim pravima;
  • član 41. stav (2) Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine;
  • član 128. u dijelu koji glasi: „u formi notarski obrađene isprave“, član 130. stav (1) u dijelu koji glasi: „koji mora biti u formi notarski obrađene isprave“, član 131. stav (3) u dijelu koji glasi: „učinjen u formi notarski obrađene isprave i“, član 136. stav (2) u cjelini i stav (3) u dijelu koji glasi: „u istoj formi“, član 147. stav (1), član 167. stav (3), član 176. stav (2) i član 237. stav (6) u dijelu koji glasi: „ Izjava o primanju nasljeđa ili o odricanju od nasljeđa koja je podnesena sudu mora biti notarski obrađena, kao i punomoć za davanje nasljedničke izjave“ Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • član 258. stav (2) Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud FBiH je ostavio mogućnost Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od najviše šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u „Službenim novinama Federacije BiH“ uskladi odredbe zakona koje su utvrđene kao neustavne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Odredbe navedenih zakona se mogu primjenjivati u ostavljenom roku. Tačnije odredbe se mogu primjenjivati do 14.11.2019. godine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.