Novi propisi Republike Srpske

Legalist

Novi propisi su dodani u Bazu propisa Republike Srpske, i to prečišćeni tekst Zakona o bankama Republike Srpske i Zakona o unutrašnjem platnom prometu Republike Srpske.

Zakon o bankama Republike Srpske uređuje osnivanje, poslovanje, upravlјanje, nadzor, restrukturiranje i prestanak rada banaka u Republici Srpskoj, kao i zaštitu korisnika bankarskih usluga.

Zakon o unutrašnjem platnom prometu Republike Srpske uređuje obavljanje unutrašnjeg platnog prometa u Republici Srpskoj, određuje učesnike i organizacije ovlašćene za obavljanje poslova platnog prometa, definiše vrste računa, način i oblike plaćanja, izvršenje plaćanja i prinudnu naplatu sa računa, postupanje, prava i obaveze učesnika u unutrašnjem platnom prometu.

Iste možete pronaći na sljedećim linkovima:

U bazu su također dodani i novi propisi Republike Srpske objavljeni u toku ove godine:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.